הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור תפריט

ארנונה

​מהי ארנונה?

ארנונה היא מס מוניציפלי המוטל על ידי הרשות המקומית על בעל הנכס או הנכס (בעל הנכס או שכור הנכס), ומטרתו מימון הפעילויות השונות של הרשות המקומית.

   הגדרת 'בעל': אדם שבבעלתו הנכס בפועל, או בעל הנכס או שוכר הנכס או מי שבבעלותו נכס בכל דרך אחרת. אדם שמתגורר במלון או בפנסיה אינו נחשב 'בעל' לצורך ארנונה.

   נכס ריק: קרוב המשפחה הוא בעל הנכס.

   סוגי מקרקעין שחייבים בתשלום ארנונה: בנייה, קרקעות חקלאיות, וקרקעות לא ממולאות (על פי משמעותה בסעיף 269 לפקודות העיריות) הנמצאות בתחום שלטון הרשות המקומית. מס בעלים אינו מוטל על "אדמות בנייה" אלא באזור יהודה ושומרון.

   המועצה מטילה ארנונה לשנה הנוכחית במסגרת צו הארנונה, לפי סמכותה על פי חוק הסדרים בכלכלת המדינה (תיקונים לחקיקת חוק להגשת יעדי התקציב 1992). ובכפוף לחוקי ההסדרים בכלכלת המדינה (ארנונה ברשויות המקומיות 2007). לרשות המקומית הזכות לסטות מהוראות מסוימות בחוקי ההסדרים הכפופה לאישור חריג של ש הפנים ושר האוצר, תוקפו של האישור החריג, גם אם ניתן במהלך השנה החל מ- 1 ינואר של אותה שנה.  

כיצד נקבע סכום התשלום?

התשלום הוא שנתי והוא מתייחס לתקופה שבין 1- בינואר ל- 31 דצמבר של אותה שנה, תמחור הארנונה מוגדר בצו הארנונה שקבעה המועצה המקומית ומשתנה מרשות לרשות.

   יש לציין כי בחוקי ההסדרים בכלכלת המדינה מוגדרים הסכומים המינימליים והמקסימליים ביותר וזה חל על רשות מקומית ועל הסטייה מהסכומים המותרים הללו. סכום תשלום הארנונה נקבע לפי סכום שטח הנכס כפול התמחור למ"ר.

-         שטח הנכס: כולל שטח  הקרקע נטו תוך יחידת הבניין, ללא קירות פנימיים וחיצוניים, אמפיתיאטרון וכל שטח מקורה ומרפסות מקורות או פתוחות, פרגולה, בריכות שחייה וגגות.

-         תמחור: נקבע על ידי אזור המס, סוג הבנייה ושימוש הנכס

-         סוג מבנה: ייקבע על פי שנת השלמת הבנייה ותיאור הבנייה ( על פי הרשימות המפורטות בהחלטות הארנונה באותה שנה).

-         שימוש: נקבע על פי השימוש בפועל ומחולק ליחדות מגורים ולא למגורים, ביחדות שאינן למגורים יש מגוון רחב של שימושים למשל: בנקם, חניונים, מרכזי קניות ואחרים (כל זה מפורט בעלון הארנונה לאותה שנה
היחידה המשומשת לאי- דיור ולא צוין עבורה סיווג ספציפי בארנונה, נחשבת לפי התמחור הנותר עבור בנינים שאינם למגורים.

** תמחור וקריטריונים התשלום לפי שימוש מפורטים בעלון הארנונה לאותה שנה

 


ארנונה