הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור תפריט

מבקר פנימי

מבקר הרשות המקומית ונציג תלונות הציבור

שם המבקר : מחמוד עלי ח'טיב
טלפן : 046838514  נייד : 0503620029 
דואר אלקטרוני:  : kmahmoud @kfarcana.muni.il
 

כפיפות ארגונית: ראש רשות המועצה המקומית

סולם שכר: ההעסקה על פי הסכם אישי בכיפוף לאישור משרד פנים


המבקר הפנימי מגיש דו"ח שנתי לראש הרשות בהתאם לסעיף 145 ד לחוק הרשויות המקומיות, על פי הדו"ח המוגש ראש הרשות משפר את העבודה המועצה ומגיש המלצותיו והערותיו לגבי הדו"ח ומגיש אותו לוועדת המעקב ברשות .

הבסיס המשפטי לעבודת המבקר:

1.     מינוי מבקר פנימי במועצה מקומית על פי סעיף 167 לחוקי הרשויות המקומיות

2.     מינוי משתמשים במשרד המבקר על פי סעיף 170 לחוק הרשויות המקומיות

3.     הגשת מסמכים ומידע למבקר על פי סעיף 170 ב לחוק הרשויות המקומיות

4.     דו"ח המבקר על פי סעיף 170 ג לחוק הרשויות המקומיות

5.     פרסום דו"ח המבקר או התוצאות על פי סעיף 334 א לחוק הרשויות המקומיות

תיאור התפקיד

1.      לבדוק אם פעולות הרשות המקומית נעשו בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירה על טהור ידיים וקריטריונים נכונים

2.     הכנת עבודות ותקציבים ליחידת המבקר הכוללת הנושאים הזקוקים לבדיקה ומחקר העשויה לרוש סיוע ממומחה חיצוני

3.     מעקב אחרי העבודות השונות המתבצעות ברשות המקומית על פי התכנית שתוכננה מראש, ומנגנון העבודה ובחינת השינויים והחידושים במהלך הביצוע

4.     פיקוח על תחומים שונים כמו: מתקנים , כספים, משאבי אינוש, הנדסה, בריאות...

5.     הגשת דוחות המקר לראש הרשות וועדת המעקב הכוללת עובדות, נתונים, ממצאים, והמלצות

6.     מעקב אחרי שיפורים ובחסרונות שהופיעו בדו"ח

7.     בחינות חוקיות פעולות הרשות והאם העבודות הללו בוצעו על ידי הרשות המוסמכת ביעילות וביושרה

מכשולים וקשיים בעבודת המבקר

גודל המשאבים שהוקצתה לו ביצוע משימותיו, הסביבה החברתית ברשות המקומית בה הוא עובד כמו: קרבה משפחתית וחמולות, שיתוף פעולה של הנהלת המועצה המקומית ומנהלי המחלקות במענה לדרישות המבקר על מנת להשלים את עבודתו.

לסיכום, המבקר במועצה מקומית מוסמך לבחון את עבודת המועצה המקומית אם כן מתבצעת על פי חוק הרשויות המקומיות ובאמצעות טיהור הקריטריונים, חיסכון והצלחה, המבקר מוסמך לבחון ולפקח על כל גוף, ארגון, מוסד או מחלקה שהמועצה מממנת אותה.

נציג תלונות הציבור

מבקר המועצה עוקב אחרי תיק תלונות הציבור, כפי שהוקצה על ידי ראש הרשות ללא שכר, ותפקידו לטפל בתלונות התושבים בכל נושא הקשור לביצוע העבודה במועצה לאחר שהפונה פנה לכל המחלקות הקשורות בנושא התלונה, גם ניתן לפנות בתלונה ישירה למשרד המבקר או באמצעות הדואר האלקטרוני עם כל פרטי המתלונן, כל תלונה חסרה פרטים לא תטופל.

 

 

 

מבקר פנימי