הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור תפריט

רישוי העסקים

רישוי העסקים המסחריים

אחראי על יישום חוק הרישוי
אחראי על רישוי העסקים והעסקים המסחריים
פרטי האחראי על רישוי העסקים במועצה מקומית כפר כנא:
עורך הדין באסל עוואודה – מנהל אגף שיפור פני הכפר

מועצה מקומית כפר כנא , קומה 2
טלפון : 046838512
basu80@walla.com : דואר אלקטרוני

שלבי רישוי העסקים:

שלב ראשון: מידע קודם

ניתן לפנות למחלקת רישוי העסקים כדי לקבל מידע קודם הכולל: מידע כללי, בדיקת הצורך לרישוי העסק, בחינת הצורך לתכנית לעסק וכל מידע נוסף, בנוסף ניתן לקבל מידע לגבי הרשויות השונות להנפקת רישיון.

שלב שני: תכנון העסק והכנת תוכנית

על מתכנן העסק להתבוסס על חוק התכנון והבנייה, מערכות רישוי העובדים והעסקים, ההוראות הכלליות, אתה יכול לפנות למהנדס התורן במרכז המידע או לתאם פגישה מראש עם המהנדס על מנת לקבל הנחיות בקשר לתכנון והכנת תוכנית .

שלב שליש: הגשת בקשה

כדי להגיש בקשה לרישוי העובדים והעסקים יש לבדוק את המסמכים הדרושים וכיצד מחשבים את אגרת בשת רישיון העסק? ומה תהליך בחינת הבקשה ואישורה ? ומה סטטוס הבקשה.

העסקים הצריכים רישוי:

1.     בריאות. בית מרקחת, קוסמטיקה

2.     דלק ואנרגיה

3.     חקלאות ובעלי חיים

4.     אוכל

5.     מים ופסולת

6.     סחר

7.     בילוי , נופש, וספורט

8.     מכוניות ותחבורה

9.     שירותי אבטחה וביטחון

10. תעשייה, מלאכה ותחבורה

שלב רביעי: הנפקת הרישיון

מידע על סוגי השריונות שהונפקו על ידי רשות הרישוי, תנאים לקבלת רישיון לעסק, תנאים ברישיון, תהליך הנפקת רישיון או הצהרה זמנית מתי וכיצד מחדשים רישיון זמני ואילו שינויים נדרשים בעסק או בשינוי בעלות .  

רישוי העסקים