הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
סגור תפריט

תכנית 360

תכנית 360 לילדים ובני נוער בסיכון

מנהלת התכנית: ד"ר סנאא ח'שיבון

טלפון: 046838576

דואר אלקטרוני: sanakhsheiboun@gmail.com

התכנית הלאומית ייחודית בכך שהיא מנוהלת בשיתוף על ידי משרד העבודה, הרווחה, והשירותים החברתיים המוביל ומתכליל את התכנית יחד עם משרד החינוך, משרד הבריאות, משרד העלייה והקליטה, משרד לביטחון פנים בנוסף, שותפים בתכנית מרכז השלטון המקומי ואשלים, ג'וינט. התכנית מכוונת לצמצם את היקף הילדים ובני הנוער החיים במצבים המסכנים אותם במשפחתם בשבעה תחומי חיים: קיום פיזי, בריאות והתפתחות, השייכות למשפחה, למידה ורכישת מיומנויות, רווחה ובריאות נפשית, השתייכות והשתתפות חברתית, הגנה מפני אחרים והגנה מפני התנהגות מסכנת עצמם.

   התכנית מבוססת על עבודה לפי עקרונות כדי להשיג את המטרות:

1.     סטנדרטיזציה של שפה בין אנשי מקצוע להורים בכל מה שקשור לילד ולנער

2.     המשיכיות בשירותים הנותנים אותה לילד מלידה עד גיל 18 בבית, בבית הספר, וביישוב ובניית מאגר מידע לגבי בני נוער והשירותים הניתנים להם בשביל לשפר, לפתיח, ולחדש אותה.

תכנית לאומית 360 פועלת בכפר כנא משנת 2009, והשירותים שהתפתחו במסגרת התכנית התבססו על תוצאות מיפוי הצרכים של הילדים ובני הנוער בסיכון באותה שנה, העבודה מבוססת על בניית שותפויות מקצועיות בין הגופים השונים העוסקים בבני נוער ביישוב.

השירותים נלווים בוועדות הבאות: צוות מקצועי מלווה את השירותים ישירות, ועדות דור דנות בצרכים של ילדים בקבוצות דור שונות מלידה עד 5 שנים, ומ- נ6-11, ומ- 12-18שנים, ועדה מקומית דנה בצרכי כל הדורות ובונה שירותים על פי המלצות ועדות הדור.

שירותים של תכנית לאומית 360 בכפר כנא:

בכפר כנא פועלות תכניות שונות לילדים ולנוער בכלל, כולל תוכניות שהוקמו במסגרת תכנית 360 כדי לתרום להפחתת מס' הילדים והנוער בסיכון והם כדלקמן:

תכניות הגיל הרך (0-5)

1.     מרכז "מסאראת" להרות מעניק שירותים מקיפים למשפחות במטרה להעצים אותם ולהגביר את יכולותיהם להתמודד עם ילדי, המרכז מופעל בפיקוח מחלקת הרווחה בעיר, השירותים נתונים על ידי צוות מקצועי הכולל: מנהל, עובד סוציאלי, מטפל רגשי, מרפאה בעיסוק, קלינאי תקשורת, ומרפה באמצעות בעלי חיים.

2.     יחידת צעדים להתפתחות הילד המספקת שירותי אבחון מגיל (0-9) בתחום הגדילה וההתפתחות. היחידה בפיקוח משרד הבריאות, השירותים ניתנים על ידי צוות מקצועי הכולל: מנהל, רופא ילדים התפתחותי, עובד סוציאלי, פסיכולוגים, פיזיותרפיסטים, מרפאים בעיסוק, קלינאי תקשורת, מזכירה, ניתן להגיע ליחדה ישירות או דרך רופא המשפחה בקופת חולים כללית.    

3.     אתגר תכנית ייעוץ שנתית מיועדת להורים ולילדים בגיל 3-5 המתמקדת בהתפתחות הקוגניטיבית והרגשת של הילד, פגישות הייעוץ מתקיימות בבית הילד בנוסף לפגישות העשרה קבועות עם קבוצות הורים, התכנית בפיקוח מח' החינוך ביישוב ומיושמת על ידי צוות מקצועי הכולל רכז ויועצים מוסמכים, ניתן לפנות למחלקת הרווחה או לגנים כדי להשתתף בתכנית.

4.     תכנית אור: תכנית העשרה הוליסטית שמטרתה להעצים ולפתח את יכולות בילד בתחומים: רגשי, חברתי, קוגניטיבי, התכנית מיועדת ל: ילדים, הורים, מורים בגן, הצוות המקצועי כולל 3 מדריכות מוסמכות לעובדה עם ילדים בליווי רכז יישובי. התכנית בפיקוח משרד החינוך, ההפניה לתכנית נעשית על ידי מורי הגנים ומחלקת הרווחה.

5.     הבית הפתוח: מספק מידע, ייעוץ, והדרכת הורים לילדים בגיל הרך. התכנית מופעלת במרכז לטיפול במשפחה ובפיקוח משרד הבריאות, להורים מוצע ייעוץ על ידי אחות מוסמכת לבריאות הציבור ומנחת קבוצות, ההפניה דרך האחות בטיפת חלב.

6.     המשחק ככלי להתפתחות מופעל במרכז לטיפול במשפה ומיושם על ידי צוות מקצועי הכולל פסיכולוגית, מרפאה בעיסוק, התכנית בפיקוח משרד הבריאות, ההפניה דרך האחות בטיפת חלב.

7.     סדנאות העשרה לגננות ולהורים          

תכניות יסודי (6-11)

1.     מרכז אני ומשפחתי המספק שירותים  מקיפים למשפחה במטרה להעצים אותם, ולהעצים את יכולותיהם להתמודד עם ילדיהם ולשמור על ביטחונם. המרכז בפיקוח מח' הרווחה. השירותים נתונים על ידי צוות מקצועי הכולל: מנהל, עובדת סוציאלית, מטפל רגשי, פסיכולוג ואם בית, ניתן לפנות למרכז דרך מח' הרווחה.

2.     חדרים חמים תכנית טיפולית חינוכית לילדים במסגרת בית הספר היסודי, להעצמת יכולותיהם של ילדים שמתמודדים עם קשיים רגשיים ,אישיים וחברתיים או נחשפו לחוויות טראומטיות. צוות התכנית כולל פסיכולוגים ומטפלים באומנות, התכנית בפיקוח המח' לשירותים פסיכולוגיים, ההפניה לתכנית דרך בית הספר.

3.     טיפול בהורות בצל אלימות, תכנית טיפול למשפחות שמטרתה לשפר את ביצוע ההורים והעניק סביבה בטוחה לילדים, צוות התכנית הם מנחי קבוצות טיפוליים, התכנית בפיקוח מח' הרווחה, ההפניה היא דרכם.

4.     סדנאות להתמודד עם תקיפות מיניות בין ונגד תלמידים בבתי הספר, ולצוותים הטיפוליים והחינוכיים, להורים ולבני נוער במטרה לספק להם מנגנונים למניעת תקיפות מיניות בקרב תלמידים  ולהתמודד איתם ולהעניק להם טיפול הולם וגם העלאת המודעות לנושא, התכנית בפיקוח המחלקה לשירותים פסיכולוגיים.

תכניות לבני נוער (12-18)

1.     שיפור יכולות הילדים להתמודד עם קשיים באמצעות טיפול באומנות התכנית מופעלת בבתי הספר העל יסודיים ומטרתה לבנות אקלים בית ספרי תומך לילדים המתמודדים עם קשיים תוך בית הספר, התכנית כוללת מטפלת באומנות הבעה ויצירתיות, התכנית בפיקוח המחלקה לשירותים פסיכולוגיים.

2.     מועדון טיפולי המספק שירות לבנות המתמודדות עם קשיים אישיים, חברתיים, ורגשיים או חשופות להתעללות ואילמות, תהליך זו נעשה בעבודה בקבוצות, העצמת וחיזוק היחסים בין האם לילדה בליווי עובדת סוציאלית, בנוסף לתכנית העשרה והעצמה המשתתפות בה במועדון שבפיקוח מח' הרווחה.

3.      סדנאות להורים ולילדים בגיל ההתבגרות המועברות על ידי פסיכולוגים מתמחים, התכנית בפיקוח המחלקה לשירותים פסיכולוגיים.

 

ביחד למען ילדינו

תכנית 360