הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור תפריט

יחידת קב"ס

רכז היחידה: וואיל חקרוש

קב"סת: יאסמין עבאס 

מספרי טלפון: 046838631/ 046838570  

הקב"ס עובד באחוז משרה 200% לפי הוראות משרד החינוך.

היחידה עוסקת ביישום מדיניות משרד החינוך והוראות חוק לימוד חובה מגיל 3 עד 18 שנה למניעת נשירת התלמידים מהמסגרות החינוכיות השונות, היחידה מטפלת בתלמידים הנושרים ומחפשת מסגרות מתאימות לשילובם על פי יכולותיהם והעדפותיהם.

היעדים

·        טיפוח דור נדיב ונאמן

·        השגת התלמידים להישגים והצלחות

·        לשמור על זכות התלמידים ללמוד

·        הכלת הלמיד על פי היכולות וההעדפות שלו בתוך המסגרת החינוכית

·        צמצום הגרת התלמידים חוץ לכפר

תכנית ראשונה: תכנית מנע

מטרות

1.     מניעת הנשירה מבתי הספר

2.     חיזוק השייכות לבתי הספר

3.     טיפוח הביטחון העצמי

4.     שיפור המיומנות הקוגניטיביות של התלמיד לפי היכולות שלו 

תכנית שנייה: מועדונית משפחתית

מטרות

1.     סביבה תומכת ואלטרנטיבית למשפחה 

2.     התגבשות אורח חיים בריא

3.     מתן כישורי חיים לתלמיד

4.     מניעת נשירת התלמיד בעתיד

יחידת קב"ס